IQ大挑戰

[ 106 主題 / 8850 回復 ]

版塊介紹: 要知道自己的腦根有多好嗎??來挑戰看看吧!

版主: loklok228

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  [IQ]用左手寫還是右手寫? 1 級熱門  ...23456..32 loklok228 2008-10-19 158/26721 洋博青山 7 天前 00:28
  [IQ]無聊題一條 1 級熱門  ...23456..26 loklok228 2008-8-30 128/21545 rnwccvgrz 2017-5-8 11:38
  [IQ]兩個人掉入水井,一個死去了叫死屍,未死的哪個人叫甚麼? 1 級熱門  ...23456..21 richche 2010-10-19 104/17066 mlumf 2017-5-5 23:57
  [IQ]請問:如果吳宗憲打籃球,應該找誰來防守他? 1 級熱門  ...23456..24 風韻 2008-5-17 119/24282 rnwccvgrz 2017-5-5 18:40
  [IQ]耶穌下凡 1 級熱門  ...23456..24 E仔 2009-3-27 118/25570 mlumf 2017-4-28 09:35
  [IQ]腦筋急轉彎一題 1 級熱門  ...23456..31 loklok228 2008-10-31 150/26621 xgi9wv 2017-4-27 16:49
  [IQ]5個問題 (別想歪唷) 2 級熱門  ...23456..46 風韻 2008-5-24 226/41695 mlumf 2017-4-27 10:27
  [IQ]奇怪的東西 1 級熱門  ...23456..27 loklok228 2008-8-12 131/24555 ouqrg 2017-4-22 10:22
  [IQ]數學題 1 級熱門  ...23456..24 零子貓 2008-5-27 115/19338 ??q318513339 2017-4-19 08:25
  [IQ]肯德基和麥當勞誰最大 1 級熱門  ...23456..25 cakehang 2009-4-4 121/28801 ??q318513339 2017-4-6 11:59
  [IQ]你數到幾個F? 1 級熱門  ...23456..37 SAYA 2008-6-10 183/35086 ehpyy 2017-3-21 22:47
  [IQ]哪個童話故事裡的人物最專情? 1 級熱門  ...23456..29 cong1499 2008-5-18 140/24441 imdhv 2017-3-21 05:14
  [IQ]覆水可收! 1 級熱門  ...23456..30 jim199372 2008-5-4 148/24191 fcovtjd7i 2017-3-14 20:30
  [IQ]哈!號稱iq強的進來猜猜! 2 級熱門  ...23456..39 loklok228 2008-8-6 193/35431 ehpyy 2017-3-14 19:14
  [IQ]兩隻腳中間是甚麼? 1 級熱門  ...23456..31 loklok228 2008-9-29 152/25661 fcovtjd7i 2017-3-11 10:59
  [IQ]甚麼東西很易變肥,但變瘦卻更快?? 1 級熱門  ...23456..38 kama 2008-5-3 186/26164 rpvph 2017-2-23 08:44
  [IQ]先天是指父母遺傳,那後天是指什麼? 1 級熱門  ...23456..32 風韻 2008-5-23 158/28132 qknsx 2017-2-15 23:43
  [IQ]腦筋急轉彎(看到答案 很囧) 1 級熱門  ...23456..36 風韻 2008-5-17 179/32972 uudizhi522 2017-1-25 09:55
  [IQ]請問氧氣&二氧化碳 哪一個比較美? 1 級熱門  ...23456..27 風韻 2008-5-19 134/27758 文光福? 2016-12-16 13:18
  [IQ]什麼東西遇熱會凝固? 1 級熱門  ...23456..30 loklok228 2008-8-7 145/25328 dweir 2016-12-15 02:21

紅心討論區